شنبه 27 مهر 1398

علیرضا غفاری حدیقه (درجه علمی : دانشیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: ریاضی کاربردی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
علیرضا غفاری حدیقه
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand