شنبه 27 مهر 1398
 در آمدي بر مساله قرض گيري در لسان عرب 
  نویسندگان مقاله:   رمضان رضايي - علي قهرماني 
 ارائه شده به :    مجله علمي پژوهشي (1391/6/27) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمي پژوهشي ادبيات فارسي17 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 17 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بازتاب عناصر فرهنگي و چشم انداز اسطوره در ادبيات معاصر 
  نویسندگان مقاله:   علي قهرماني 
 ارائه شده به :    همايش منطقه اي اسيب شناسي ادبيات معاصر ايران (1391/6/27) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand