چهارشنبه 13 دي 1385
 دکتری ( تاریخ: 1382/7/1 - 1388/11/19 ) 
 رشته تحصیلی:   فلسفه ، ( منطق )  
 دانشگاه:   تربیت مدرس 
 عنوان پایان نامه:   نومنطق گرایی در حساب: رویکردی انتقادی 
 استاد راهنما:   استاد دکتر ضیاءموحد 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1379/7/1 - 1382/6/17 ) 
 رشته تحصیلی:   فلسفه ، ( منطق )  
 دانشگاه:   تربیت مدرس 
 عنوان پایان نامه:   قضیه ناتمامیت گودل و مدل ماشینی در فلسفه ذهن 
 استاد راهنما:   دکتر مجتبی منیری 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand