دوشنبه 04 شهريور 1398
 نظرة تحليلية في الفصول و الغايات لأبي العلاء المعري 
  نویسندگان مقاله:   عبدالاحد غیبی 
 ارائه شده به :    مجله علمی پژوهشی دانشگاه سمنان (1391/4/5) 
 عنوان ژورنال:   دراسات فی اللغة العربیة و آدابها  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال هشتم ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 دراسة الفن المسرحی فی الأدب العربی القدیم و الحدیث 
  نویسندگان مقاله:   عبدالاحد غیبی  
 ارائه شده به :    مجله علمی پژوهشی (1393/2/27) 
 عنوان ژورنال:   اللغة العربیة و آدابها - دانشگاه تهران پردیس قم 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تجدید و نوگرایی در شعر شاعران نئوکلاسیک مصر 
  نویسندگان مقاله:   عبدالاحد غیبی 
 ارائه شده به :    مجله علمی پژوهشی (1387/4/6) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه تهران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 186 ، صفحات 179-194
فایلی آپلود نشده است
  
 نظرة تحلیلیة في الآثار الأدبیة للإمام علي (ع)  
  نویسندگان مقاله:   عبدالاحد غیبی 
 ارائه شده به :    مجلة علمی ترویجی آفاق الحضارة الإسلامیة العالمیة (1391/2/6) 
 عنوان ژورنال:   مجلةآفاق الحضارة الإسلامیة العالمیة 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 23 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 ایرانیان در عرصه دانش و ترجمه به عربی 
  نویسندگان مقاله:   عبدالاحد غیبی 
 ارائه شده به :    دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (1391/2/6) 
 عنوان ژورنال:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تأير الايرانيين في الشعر العباسي 
  نویسندگان مقاله:   عبدالاحد غیبی 
 ارائه شده به :    مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (1391/2/6) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار ابراهیم ناجی و محمد حسین شهریار 
  نویسندگان مقاله:   عبدالاحد غیبی 
 ارائه شده به :    مجله علمی پژوهشی (1391/2/6) 
 عنوان ژورنال:    لسان مبین - دانشگاه بین المللی امام(ره) 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بارقه های عفت در عاشقانه های ابراهیم ناجی 
  نویسندگان مقاله:   عبدالاحد غیبی 
 ارائه شده به :    مجله علمی پژوهشی (1391/7/5) 
 عنوان ژورنال:   مجله زبان و ادبیات عربی - دانشگاه فردوسی مشهد 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 یحیی سماوی مظهر آمریکایی ستیزی در شعر معاصر عراق 
  نویسندگان مقاله:   عبدالاحد غیبی  
 ارائه شده به :    مجله علمی پژوهشی (1393/7/5) 
 عنوان ژورنال:   نقد ادب معاصر عربی - دانشگاه یزد 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تحلیل و بازخوانی دلالتهای رنگ سفید در شعر عنتره بن شداد 
  نویسندگان مقاله:   عبدالاحد غیبی - حمید ولی زاده - علی صیادانی 
 ارائه شده به :    پژوشگاه علوم انسانی (1391/9/12) 
 عنوان ژورنال:   پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand