جمعه 01 تير 1397
دانشگاه شهید مدنی/ پردیس تبریز [ تبریز - ایران]
تبریز-آذرشهر: دانشگاه آذربایجان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه ادبیات فارسی
شماره تلفن دفتر :
041-34327500-5 (2341)داخلی
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand