سه شنبه 06 فروردين 1398
 مبانی عرفان، حافظ، سعدي، مثنوي، منطق الطیر، کشف الاسرار، آشنایی با علوم اسلامی، تاريخ زبان فارسي، قرائت عربی، زبان تخصصي، صرف و نحو عربي، و ... 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات فارسی 
فایلی آپلود نشده است
 عرفان، تحقیق در شعر عرفانی، تحقیق در کلیات و مبانی عرفان و فلسفه، تحقیق در متون نثر فارسی، نظم و نثر عربی و ... . 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات فارسی 
فایلی آپلود نشده است
 گلشن راز، زبان تخصصی، صرف و نحو عربی، مصباح الهدایه، نثر عربی، مرزباننامه و ...  
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات فارسی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand