جمعه 28 شهريور 1399
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان [ تبريز - ايران]
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان. دانشكده ادبيات وعلوم انساني.گروه زبان و ادبيات عربي
شماره تلفن دفتر :
04124327500-2347
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand