سه شنبه 19 دي 1385
 بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی وگشتاری 
  نویسندگان مقاله:   دكتر مهين حاجي زاده 
 ارائه شده به :    (1385/10/9) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی - پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 6 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی و تحلیل نگرش های آواشناختی و واج شناختی ابن جنی 
  نویسندگان مقاله:   دكتر مهين حاجي زاده 
 ارائه شده به :    (1388/2/9) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی - پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسي مشهد 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 1 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 البحث الدلالي عند ابن جنی 
  نویسندگان مقاله:   دكتر مهين حاجي زاده 
 ارائه شده به :    (1389/2/9) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی - پژوهشی اللغه العربیه و آدابها 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 10 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 مظاهر من الأبحاث الدلالیه فی التراث العربی و الاسلامی 
  نویسندگان مقاله:   دكتر مهين حاجي زاده 
 ارائه شده به :    (1390/2/9) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی - پژوهشی بین المللی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 18 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 غربت گزيني در شعر بدر شاكر السياب 
  نویسندگان مقاله:   دكترمهين حاجي زاده- علي فضا مرادي 
 ارائه شده به :    (1390/2/9) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی – پژوهشی لسان مبين 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 روش‌های دعوت و تبليغ قرآنی از دیدگاه علامه طباطبایی 
  نویسندگان مقاله:   دكتررقيه صادقي نيري- دكتر مهين حاجي زاده 
 ارائه شده به :    (1390/2/9) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمي پژوهشي- پژوهشي ديني 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 پدیده چند معنایی در زبان عربی 
  نویسندگان مقاله:   دكتر شهريار نيازي- دكتر مهين حاجي زاده 
 ارائه شده به :    (1385/2/9) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 دراسه قواعد العلاقات النحویه فی کتاب سیبویه 
  نویسندگان مقاله:   دكتر مهين حاجي زاده 
 ارائه شده به :    (1391/2/9) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمي پژوهشي ادب عربي 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 المطابقه بین الضمیر و مرجعه فی القرآن الکریم 
  نویسندگان مقاله:   دكتر مهين حاجي زاده 
 ارائه شده به :    (1389/2/9) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمي – پژوهشي آفاق الحضاره الاسلامیه 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 محاکمه وجدان¬های خفته بشری در اشعار نزار قبانی 
  نویسندگان مقاله:   دكتر مهين حاجي زاده - نسرين چالاك 
 ارائه شده به :    (1391/2/9) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمي- پژوهشي ادبيات پايداري 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand