جمعه 28 شهريور 1399
 مكالمه 1و 2 و 3 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي 
فایلی آپلود نشده است
 روش تحقيق  
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي 
فایلی آپلود نشده است
 سمينار و مقاله نويسي 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي 
فایلی آپلود نشده است
 تاريخ ادبيات معاصر 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي 
فایلی آپلود نشده است
 فقه اللغه 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي 
فایلی آپلود نشده است
 ترجمه از عربي به فارسي و بالعكس 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي 
فایلی آپلود نشده است
 روزنامه ومجلات 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand