پنجشنبه 14 دي 1385
 عنوان کتاب:   احمد شوقی امیرالشعرای معاصر عرب 
 نویسندگان/مترجمان:    د.حمید ولی زاده | ( تالیف )  
 ناشر:    انتشارات صداقت 
تاریخ انتشار: 0/0/1392
  
فهرست راهنما آپلود نشده است

 عنوان کتاب:   داستان کوتاه در مصر 
 نویسندگان/مترجمان:    د.حمید ولی زاده - معصومه محمدرحیمی | ( تالیف )  
 ناشر:    انتشارات ایده نو 
تاریخ انتشار: 0/0/1392
  
فهرست راهنما آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand