پنجشنبه 14 دي 1385
 عنوان سمینار:    نقش اصفهان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی  
 نوع سمینار:   کنفرانس بین المللی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   دانشگاه اصفهان , اصفهان - ایران  
تاریخ برگزاری:85/9/20 - 85/9/22
 عنوان مقاله:   امیرالادبای اصفهان ابوالفرج اصفهانی 
  نویسندگان مقاله:     
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    سومین همایش مدیران گروههای سراسر کشور  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   دانشگاه بوعلی سینا , همدان - ایران  
تاریخ برگزاری:86/4/19 - 86/4/20
 عنوان مقاله:   زبان و ادبیات مصری  
  نویسندگان مقاله:     
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    بلاغت، زیبایی شناسی و موسیقی شعر فارسی  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   دانشگاه پیام نور , ماکو - ایران  
تاریخ برگزاری:90/12/4 - 90/12/4
 عنوان مقاله:   نظام آوایی کلام نیما و بافت معنایی با تکیه بر شعر داروگ و مهتاب 
  نویسندگان مقاله:    د.حمید ولی زاده - د.علی صيادانی - مهدی شادمان 
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    دومین همایش قرآن کریم  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان , تبریز - ایران  
تاریخ برگزاری:88/8/26 - 88/8/26
 عنوان مقاله:   لهجه های قرآنی 
  نویسندگان مقاله:     
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    بلاغت، زیبایی شناسی و موسیقی شعر فارسی  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   دانشگاه پیام نور , ماکو - ایران  
تاریخ برگزاری:90/12/4 - 90/12/4
 عنوان مقاله:   زیبایی شناسی بلاغی در اشعار وبیانات رضوی(ع) 
  نویسندگان مقاله:    د.حمید ولی زاده - رعنا نصیرپور ملکی 
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    قرآن و علوم روز  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   دانشگاه الزهرا (س) , تهران - ایران  
تاریخ برگزاری:87/12/14 - 87/12/14
 عنوان مقاله:   انعکاس نور قرآن در دیوان ابن نباته مصری 
  نویسندگان مقاله:     
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    ادبیات مقاومت در لبنان  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   دانشگاه گیلان , رشت - ایران  
تاریخ برگزاری:88/8/14 - 88/8/15
 عنوان مقاله:   ادبیات مقاومت؛ ادبیات سبز سرخ 
  نویسندگان مقاله:     
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در ایران  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   دانشگاه زنجان , زنجان - ایران  
تاریخ برگزاری:92/6/13 - 92/6/15
 عنوان مقاله:   طنزپردازی در اشعار عارف قزوینی و محمد مهدی الجواهری 
  نویسندگان مقاله:    د.حمید ولی زاده - مهدی شادمان - سکینه داغله 
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    همایش ملی بینامتنیت  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   بوستان قرآن و عترت , قم - ایران  
تاریخ برگزاری:93/6/30 - 93/6/30
 عنوان مقاله:   بینامتنی لفظی و معنوی پند و اندرز ادب الکبیر ابن المقفع با قرآن کریم 
  نویسندگان مقاله:    د.حمید ولی زاده - سعید نیسی - حافظ تقی لو 
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    جلوه های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   اداره کل ارشاد اسلامی , زنجان - ایران  
تاریخ برگزاری:86/8/24 - 86/8/24
 عنوان مقاله:   نگاهی صرفی، نحوی و بلاغی به اشعار رضوی 
  نویسندگان مقاله:     
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand