پنجشنبه 14 دي 1385
 دكتري ( تاریخ: 1381/1/1 - 1384/11/16 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي ، ( زبان و ادبيات عربي )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   تجزيه و تحليل لفظ و معنا در ديوان احمد شوقي 
 استاد راهنما:   دكتر ابوالحسن امين مقدسي 
 تهران -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1376/7/1 - 1379/6/30 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی ، ( زبان و ادبیات عربی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   جایگاه ادبی بازار عکاظ 
 استاد راهنما:   دکتر سید محمود محدث کسایی 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1373/7/1 - 1376/11/21 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی ، ( مترجمی زبان عربی )  
 دانشگاه:   دانشگاه اصفهان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 اصفهان -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کاردانی ( تاریخ: 1369/7/1 - 1371/3/30 ) 
 رشته تحصیلی:   امور تربیتی ، ( امور پرورشی )  
 دانشگاه:   مرکز تربیت معلم علامه امینی 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دیپلم ( تاریخ: 1365/7/1 - 1369/3/30 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم انسانی ، ( فرهنگ و ادب )  
 دانشگاه:   دبیرستان امام خمینی(ره) 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 هشترود -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand