چهارشنبه 20 دي 1385
 A new high performance approach: merging optimal multicast sessions for supporting multisource routing 
  نویسندگان مقاله:   Mohsen Heydarian 
 ارائه شده به :    J Supercomput (2013) 63:871–896 (1392/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Super Computing 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Optimal multicast multichannel routing in computer networks 
  نویسندگان مقاله:   Ayaz Isazadeh , Mohsen Heydarian 
 ارائه شده به :    Computer Communications (1392/6/5) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 A High Performance Optimal Dynamic Routing Algorithm with Unicast Multichannel QoS Guarantee in Communication Systems 
  نویسندگان مقاله:   Mohsen Heydarian 
 ارائه شده به :    (1392/6/5) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Merging Sessions: Optimal Unicast Multi-Sources Routing in Communication Networks 
  نویسندگان مقاله:   Mohsen Heydarian 
 ارائه شده به :    (1392/6/5) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Traffic distribution for end-to-end QoS routing with multicast multichannel services 
  نویسندگان مقاله:   Ayaz Isazadeh · Mohsen Heydarian 
 ارائه شده به :    (1392/6/5) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Distributed Multicast Multichannel Paths 
  نویسندگان مقاله:   Ayaz Isazadeh, Mohsen Heydarian 
 ارائه شده به :    Telecommunication Systems (1392/6/5) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand