سه شنبه 12 دي 1385
 کارشناسی ( تاریخ: 1378/7/1 - 1382/6/10 ) 
 رشته تحصیلی:   زراعت و اصلاح نباتات ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه ارومیه 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 ارومیه -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1383/7/1 - 1385/7/1 ) 
 رشته تحصیلی:   زراعت ، ( فیزیولوژی گیاهان زراعتی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   رابطه بین رشد مجدد و محتوای نیتروژن ریشه یونجه تحت تنش شوری  
 استاد راهنما:   کاظم پوستینی 
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1385/7/1 - 1390/2/1 ) 
 رشته تحصیلی:   فیزیولوژی گیاهان زراعتی ، ( فیزیولوژی گیاهان زراعتی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   مطالعه قدرت مخزن و برخی مکانیزمهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مرتبط با آن در ژنوتیپ¬های گندم ایرانی (81 رقم) تحت شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی 
 استاد راهنما:   دکتر علی احمدی 
 کرج -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand