جمعه 01 تير 1397
 دکتری ( تاریخ: 1378/11/15 - 1384/10/10 ) 
 رشته تحصیلی:   مخابرات ، ( میدان )  
 دانشگاه:   علم و صنعت 
 عنوان پایان نامه:   تحلیل انتشار امواج رادیویی در ترپوسفر با استفاده از معادلات سهموی 
 استاد راهنما:   دکتر همایون عریضی 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1375/6/31 - 1378/3/26 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مخابرات ، ( میدان )  
 دانشگاه:   علم و صنعت 
 عنوان پایان نامه:   طراحی، تحلیل و ساخت فیدر های خطی و سطحی برای منعکس کننده کروی 
 استاد راهنما:   دکتر حجت کاشانی 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1371/6/31 - 1375/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق ، ( مخابرات )  
 دانشگاه:   علم و صنعت 
 عنوان پایان نامه:   طراحی و تحلیل آنتن LPDA برای بهره 14dB 
 استاد راهنما:   دکتر حجت کاشانی 
 تهران -ایزان 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand