شنبه 29 تير 1398
این جانب منصور ایمانپور فرزند احمد متولّد 1348 در یکی از روستاهای شهرستان گرمی یعنی روستای مغوان متولد شد و دوره ابتدائی را در همان روستا به اتمام رساند و دوره راهنمائی و دبیرستان را در شهرستان گرمی در سال1369 به پایان رساند. در سال 1369 با توجه به علاقه وافرش به علوم دینی، رشته الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت معلم تبریز را برگزید و رشته مذکور را با رتبه اوّل و با معدل 08/ 19 در سال 1373 به انجام رساند و در همان سال با رتبه دوّم در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ، در رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران پذیرفته شد و این رشته را نیز به یاری و لطف خداوند در سال 1375 با رتبه اوّل و با معدل 10/19 به پایان رساند و در همان سال(1375) در دکتری همان رشته و همان دانشگاه پذیرفته شد و دوره دکتری را با معدل 60/18 در سال 1380 به انتها رساند. پایان نامه کارشناسی ارشد این جانب ،« نتایج فلسفی و کلامی حرکت جوهری در فلسفه اسلامی» به راهنمائی دکتر احمد بهشتی و رساله دکتری این جانب ، « نتایج اصالت و تشکیک وجود در فلسفه اسلامی» به راهنمائی آیة الله مصطفوی و دکتر احمد بهشتی بود
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand