سه شنبه 03 مهر 1397
  مسئول اجرائی کارگاه آموزشی جبروآنالیزگسسته ( 1372/6/15 ... 1372/6/25 )  
 گروه ریاضی - دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان 
فایلی آپلود نشده است
  

  مدیریت گروه ریاضی ( 1378/10/20 ... 1380/10/20 )  
 گروه ریاضی - دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان 
فایلی آپلود نشده است
  

  مدیریت گروه ریاضی ( 1380/10/20 ... 1382/10/20 )  
 گروه ریاضی - دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان 
فایلی آپلود نشده است
  

  مدیریت گروه ریاضی ( 1382/10/20 ... 1384/10/20 )  
 گروه ریاضی - دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان 
فایلی آپلود نشده است
  کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand