دوشنبه 19 آذر 1397

موسی ساجد (درجه علمی : مربی)
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مهندسی مکانیک
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
موسی ساجد
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand