يكشنبه 08 بهمن 1385
 Mechanical Properties and Temperature Distributions of Thin Friction Stir Welded Sheets of AA5083 
  نویسندگان مقاله:   S. Sattari, H. Bisadi, M. Sajed 
 ارائه شده به :    (1390/12/22) 
 عنوان ژورنال:   International Journal of Mechanics and Applications 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 2012, 2(1) ، صفحات 1-6
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand