شنبه 23 دي 1385
اطلاعات تماس [ تبریز - ایران]
35 کیلومتری جاده تبریز- مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه فیزیک
شماره تلفن دفتر :
04124327500-9 (2077)
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
+98-09143204457
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand