شنبه 23 دي 1385
 کارشناسی ( تاریخ: 1369/6/30 - 1373/6/30 ) 
 رشته تحصیلی:   فیزیک کاربردی ، ( حالت جامد )  
 دانشگاه:   دانشگاه ارومیه 
 عنوان پایان نامه:   - 
 استاد راهنما:    
 ارومیه -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1373/6/30 - 1377/6/30 ) 
 رشته تحصیلی:   فیزیک ، ( اتمی مولکولی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:   پروفسور محمدتقی توسلی 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1377/6/30 - 1383/4/24 ) 
 رشته تحصیلی:   فیزیک ، ( اپتیک غیرخطی )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید بهشتی تهران 
 عنوان پایان نامه:   تکنیک و اندازه گیری پاسخهای غیرخطی در مواد نوری 
 استاد راهنما:   پروفسورمنصور 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand