چهارشنبه 09 فروردين 1396

کاظم جمشیدی قلعه (درجه علمی : دانشیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک اتمی و مولکولی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
بدون فایل پیوست
کاظم  جمشیدی قلعه
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand