سه شنبه 12 دي 1385
 • سوابق تحصيلي

 • ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه علم و صنعت ايران
 • فوق ليسانس مهندسي عمران –گرايش سازه از دانشگاه تبريز
 • دكتراي مهندسي عمران گرايش مهندسي بتون از دانشگاه دولتی هوكايدو ژاپن
 • ثبت اختراع
 • 1: سيميلاتور خاک جهت شبيه سازی خاک هدف
 • 2: تکنيک مسلح سازی غشاء انتقالی بتون با نانو الياف کربنی
 • جوايز و تشويق ها
 •    1: اخذ جايزه بهترين مقاله از انستيتو بتون  ژاپن  JCI در سال 1995
 •   2 : اخذ جايزه نقدي موسسه يوشيدا  YOSHIDA از انجمن مهندسين عمران ژاپن  JSCE در سال 1997
 •  3 : چندين دوره بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی در دانشگاه و دريافت جايزه نقدی و لوح تقدير
 •  4: چندين دوره استاد نمونه در سطح دانشگاه  و دريافت لوح تقدير
 •  5: دو دوره بعنوان پژوهشگر برتر ارتباط با صنعت در دانشگاه و دريافت جايزه نقدی و لوح تقدير
 • 6: يک دوره بعنوان پژوهشگر برتر استانی در رشته مهندسی عمران و دريافت جايزه نقدی و لوح تقدير از استاندار
 • 6: يک دوره بعنوان پژوهشگر برتر طرحهای پژوهشی کاربردی توسط سازمان آب منطقه ای آذربايجا شرقی و دريافت جايزه نقدی و لوح تقدير
 •   تاليف و انتشار 3 كتاب تخصصي در زمينه مهندسي عمران
 •          الف: اصول و تكنولوژي بتون مسلح به الياف فولادي
 •            ب:  طرح و محاسبه دريچه هاي قطاعي
 •           ج:  اصول و تكنولوژي تزريق در زمينهاي آبرفتي
 •  ترجمه و انتشار 2 كتاب تخصصي
 •          الف: حفاظت کاتديک عرشه پلها
 •           ب: رويه های بتوني مسلح پيوسته

 تحقيق و تاليف و انتشار 55 مقاله در ژورنالها و كنفرانس هاي بين المللي

  مديريت و اجراء 16 پروژه تحقيقاتي

سوابق آموزشی و پژوهشي

1: تدريس دروس تخصصي مهندسی بتون شامل

   - دروس تکنولوژي بتون و آزمايشگاه، طراحی سازه های بتون آرمه 1 و 2 و پروژه، اجرای سازه های بتونی و کارگاه در مقطع کارشناسی و سازه های بتون آرمه پيشرفته در مقطع کارشناسی ارشد به مدت 23 سال در دانشگاههاي اروميه، تربيت معلم تبريز، شهيد مدنی آذربايجان و ژاپن

   -  برگزاري 10 دوره کارگاه آموزشي نکات ويژه طراحی و اجرای سازه های بتونی ويژه مهندسين طراح و ناظر در دوره های ارتقاء مهندسين عمران شهرهای استان آذربايجان غربی در سال 1386 و 1387

   - برگزاري سه دوره کارگاه آموزشي تکنوژلوژی عالی بتون ويژه مهندسين ناظر مهندسين مشاور فرازآب و مجريان طرحهای سازمان آب منطقه ای و شرکت های آب و فاضلاب استان های آذربايجان شرقی، غربی، اردبيل و زنجان در سال 1387

   -  برگزاري 1 دوره کارگاه آموزشي بتون اليافی و کاربرد آن در سازه های بتونی در کارگاه تخصصی بتون های ويژه در دانشگاه شيراز با هماهنگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شيراز در مهرماه  1384 

- برگزاري يک دوره کارگاه آموزشي آزمايشات غير مخرب بتون و فناوري‏هاي نوين Non-Destructive Testing  و  of Concrete  Modern Technology ويژه مهندسين ناظر مهندسين مشاور فرازآب و مجريان طرحهای سازمان آب منطقه ای و شرکت های آب و فاضلاب استان آذربايجان غربی در ارديبهشت 1388

- برگزاري6 دوره کارگاه فن آوريهاي نوين ساخت ويژه مهندسين طراح و ناظر در دوره های ارتقاء مهندسين عمران شهرهای استان آذربايجان شرقي  و غربي در سالهاي 1388 و 1389

- برگزاري دو دوره کارگاه آموزشي-عملي روشهاي طرح و کنترل اختلاط بتون ويژه مهندسين طراح و ناظر در اروميه مرکز استان آذربايجان غربی در سال 1389

- برگزاري1 دوره کارگاه فن آوريهاي نوين ساخت ويژه مهندسين طراح و ناظر در دوره های ارتقاء مهندسين عمران شهرهای استان آذربايجان شرقي  در سال1390 در دانشگاه تبريز

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand