دوشنبه 28 خرداد 1397
 Discrete Additive and Multiplicative Differentiation and Integration and their Invariant Functions 
  نویسندگان مقاله:   Mohammad Jahanshahi, Asghar Ahmadkhanlu, Nihan Aliev, Mehran Fatemi 
 ارائه شده به :    (1390/6/1) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 On the existence and uniqueness of solution of initial value problem for fractional order differential equations on time scales 
  نویسندگان مقاله:   Mohammad Jahanshahi, Asghar Ahmadkhanlu 
 ارائه شده به :    (1391/1/1) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 The Wave Equation in Non-classic Cases: Non-self Adjoint with Non-local and Non-periodic Boundary Conditions 
  نویسندگان مقاله:   Mohammad Jahanshahi, Asghar Ahmadkhanlu 
 ارائه شده به :    (1393/1/1) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 On Well-Posed of Boundary Value Problems Including Fractional Order Differential Equation 
  نویسندگان مقاله:   Mohammad Jahanshahi, Asghar Ahmadkhanlu 
 ارائه شده به :    (1392/11/1) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Existence and Uniqueness Results for a Class of Fractional Di erential Equations with an Integral Fractional Boundary Condition 
  نویسندگان مقاله:   Asghar Ahmadkhanlu 
 ارائه شده به :    (1396/1/1) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
  Existstence and uniqueness of positive solution for a class of boundary value problem including fractional differential equation (Text in Persian) 
  نویسندگان مقاله:   Asghar Ahmadkhanlu 
 ارائه شده به :    (1396/6/25) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand