سه شنبه 29 خرداد 1397
محل کار [ تبريز - ايران]
کيلومتر 35 جاده تبريز-مراغه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
شماره تلفن دفتر :
0412-4327500(داخلي 2093)
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand