يكشنبه 08 بهمن 1385
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [ تبریز - ایران]
35 کیلومتری تبریز -مراغه
شماره تلفن دفتر :
0984131452105
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand