چهارشنبه 13 دي 1385
 به کارگیری میکرو استخراج مایع-مایع کمک شده با هوا در استخراج برخی از ترکیبات چربی دوست از ماتریکس های روغنی قبل از اندازه گیری با کروماتوگرافی گازی 
 تاریخ دفاعیه:    0/0/0  
 نام دانشجو:   الهام غفارزاده 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی تجزیه 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ،  
فایلی آپلود نشده است

 اندازه گيري برخي آلاينده ها با استفاده از ابزار تجزيه اي قابل حمل مبتني بر ديودهاي نشر کننده نور  
 تاریخ دفاعیه:    0/0/0  
 نام دانشجو:   فاطمه صادقي  
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی تجزیه 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ،  
فایلی آپلود نشده است

 تهيه و به كارگيری نانو ذرات سريم اكسيد دوپه شده با نيکل و نانو كامپوزيت اكسيد نقره / اكسيد روی به عنوان نانو جاذب در پيش تيمار نمونه های زيست محيطي 
 تاریخ دفاعیه:    0/0/0  
 نام دانشجو:   شهرام بهرام زاده 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی تجزیه 
سمت : مشاور
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ،  
فایلی آپلود نشده است

 تهیه و به کارگیری نانوذرات اکسید کبالت به عنوان نانوجاذب در استخراج با فاز جامد برخی از فلزات سنگین 
 تاریخ دفاعیه:    0/0/0  
 نام دانشجو:   صفا حسین زاده 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی تجزیه 
سمت : مشاور
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ،  
فایلی آپلود نشده است

 توسعه و روش استخراج فاز جامد پخشی به منظور استخراج و پیش تغلیظ انواع مختلف آنالیت های موجود در نمونه های آبی و بیولوژیکی و آنالیز انها توسط روش های کروماتوگرافی 
 تاریخ دفاعیه:    0/0/0  
 نام دانشجو:   عادله یادگاری 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   شیمی تجزیه- کروماتوگرافی 
سمت : مشاور
 دانشگاه:    تبریز | ،  
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand