يكشنبه 08 بهمن 1385
 کروماتوگرافی پیشرفته 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   شیمی تجزیه  
فایلی آپلود نشده است
 روشهای نوین آنالیز دستگاهی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   شیمی تجزیه  
فایلی آپلود نشده است
 روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی تجزیه  
فایلی آپلود نشده است
 شیمی تجزیه پیشرفته 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی تجزیه  
فایلی آپلود نشده است
 تجزیه دستگاهی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی  
فایلی آپلود نشده است
 الکتروشیمی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان، پیام نور شبستر 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی  
فایلی آپلود نشده است
 شیمی تجزیه (1) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی  
فایلی آپلود نشده است
 آزمایشگاه تجزیه دستگاهی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی  
فایلی آپلود نشده است
 آزمایشگاه تجزیه (1) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی  
فایلی آپلود نشده است
 شیمی عمومی (1) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی  
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand