دوشنبه 18 دي 1385
آدرس دانشگاه [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
دانشکده علوم-گروه فیزیک
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
51745-406
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولی