شنبه 05 بهمن 1398
آدرس دانشگاه [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
دانشکده علوم-گروه فیزیک
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
51745-406
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand