سه شنبه 12 دي 1385
 کارشناسی ( تاریخ: 1372/10/1 - 1377/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی ، ( محض )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   هالوژناسیون سیکلوالکانها 
 استاد راهنما:   دکتر عزیز شهریسا 
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1378/7/1 - 1380/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی ، ( تجزیه )  
 دانشگاه:   دانشگاه ارومیه 
 عنوان پایان نامه:   توسعه روشهای میکرواستخراج با فاز جامد جهت آنالیز آلکانهای نرمال و اسیدهای چرب توسط کروماتوگرافی گازی 
 استاد راهنما:   دکتر میرعلی فرج زاده 
 ارومیه -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری تخصصی ( تاریخ: 1384/7/1 - 1388/11/17 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی ، ( تجزیه )  
 دانشگاه:   دانشگاه ارومیه 
 عنوان پایان نامه:   توسعه روشهای میکرواستخراج فاز جامد و مایع در آنالیزهای حساس کروماتوگرافی 
 استاد راهنما:   دکتر میرعلی فرج زاده 
 ارومیه -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand