دوشنبه 28 خرداد 1397
دکتر علی مهرور [ تبریز - ایران]
استان آذربایجان شرقی، تبریز، کیلومتر 35 جاده تبریز-آذرشهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده ی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
شماره تلفن دفتر :
+(98)4124327522
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
5375171379
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand