جمعه 01 تير 1397
پست الكترونيكي [ تبريز - ايران]
كيلومتر 35 جاده تبريز مراغه، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشكده كشاورزي، گروه گياه پزشكي
شماره تلفن دفتر :
00984124322103
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand