جمعه 01 تير 1397
 كارشناسي ( تاریخ: 1374/7/1 - 1378/6/25 ) 
 رشته تحصیلی:   گياه پزشكي ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه اروميه 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 اروميه -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي ارشد ( تاریخ: 1381/7/1 - 1383/12/25 ) 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسي كشاورزي ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:   بررسی اثر برخی سموم مهارکننده سنتز کیتین بر کرم قوزه پنبه در شرایط آزمایشگاهی 
 استاد راهنما:   دکتر میر جلیل حجازی 
 تبريز -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 دكتري ( تاریخ: 1384/7/4 - 1389/5/2 ) 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسي ، ( فيزيولوژي حشرات )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 عنوان پایان نامه:   بررسی اثر مهاری عصاره گیاهان تلخ بیان و گاودانه بر پروتئیناز گوارشی کرم قوزه پنبه و کرم برگخوار چغندر قند 
 استاد راهنما:   دکتر رضا فرشباف و دکتر محمدرضا رشیدی 
 تبريز -ايران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand