پنجشنبه 31 خرداد 1397
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- گروه شیمی [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
کیلومتر 35 جاده تبریز-آذرشهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شماره تلفن دفتر :
+984131452106
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand