پنجشنبه 31 خرداد 1397
 کارشناسی ( تاریخ: 1382/7/1 - 1386/6/25 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی ، ( محض )  
 دانشگاه:   دانشگاه پیام نور تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1386/7/1 - 1388/6/12 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی ، ( شیمی تجزیه )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 عنوان پایان نامه:   الكترود كربن سراميك اصلاح شده با نانوذرات آبي پروس و كاربردهاي الكتروكاتاليزي آن  
 استاد راهنما:   دکتر حبیب رزمی 
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1388/7/1 - 1392/6/23 ) 
 رشته تحصیلی:   شیمی ، ( شیمی تجزیه )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 عنوان پایان نامه:   کاربردهای تجزیه ای و بیوتجزیه ای نانوکریستال های نیمرسانا (نقاط کوانتومی) و هیبریدهای آنها 
 استاد راهنما:   دکتر حبیب رزمی 
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand