چهارشنبه 13 دي 1385
 تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه 
  نویسندگان مقاله:   دکتر محمدعلی محب الرحمن، نویسنده مسئول 
 ارائه شده به :    (1392/12/9) 
 عنوان ژورنال:   مطالعات اسلامی فقه و اصول 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 95 ، صفحات 86 - 65
 مجله علمی پژوهشی وابسته به دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 
 پژوهشی در حکم فقهی فیلتر(شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماﻋﯽ مجاﺯﯼ) 
  نویسندگان مقاله:   دکتر محمد علی محب الرحمن نویسنده همکار 
 ارائه شده به :    (1394/10/1) 
 عنوان ژورنال:   کاوشی نو در فقه 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 86 ، صفحات 33 - 63
  
 اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه 
  نویسندگان مقاله:   محمدعلی محب الرحمن نویسنده مسئول 
 ارائه شده به :    (97/5/28) 
 عنوان ژورنال:   فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 51 شماره ژورنال 1 ، صفحات ۱۸۳-۲۰۱
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand