چهارشنبه 20 دي 1385
 کارشناسی ( تاریخ: 1376/7/1 - 1380/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   برق ، ( الکترونیک )  
 دانشگاه:   تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1381/7/1 - 1383/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   برق ، ( الکترونیک )  
 دانشگاه:   علم و صنعت ایران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکترا ( تاریخ: 1385/7/1 - 1391/7/27 ) 
 رشته تحصیلی:   برق ، ( الکترونیک )  
 دانشگاه:   علم و صنعت ایران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand