يكشنبه 08 بهمن 1385

خلیل منفردی (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
خلیل منفردی
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand