چهارشنبه 30 بهمن 1398
دانشگاه شهید مدنی [ تبریز - ایران]
جاده تبریز - مراغه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
شماره تلفن دفتر :
0412 4327500 ext: 2267
شماره نمابر (فاکس) :
0412 4327566
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand