دوشنبه 28 خرداد 1397
عضو هیأت علمی [ تهران - جمهوری اسلامی ایران]
تبریز، کیلومتر 35 جاده مراغه دانشگاه شهید مدنی (تربیت معلم آذربایجان) دانشکده ادبیات، طبقه دوم، اتاق دکتر سید رضا موسوی
شماره تلفن دفتر :
04124327500-1/2342 داخلی
شماره نمابر (فاکس) :
984124524990
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand