سه شنبه 29 خرداد 1397
 ناسازواری، هنری در شعر امل دنقل 
  نویسندگان مقاله:   سید رضا موسوی/رضا تواضعی 
 ارائه شده به :    مجله علمی پژوهشی (ISC) انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (1391/10/11) 
 عنوان ژورنال:   مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال شماره 22 (بهار 1391) ، صفحات 189-218
فایلی آپلود نشده است
  
 ژرف ساخت ناسازواري در شعر امل دنقل 
  نویسندگان مقاله:   فرامرز ميرزايي-سيد رضا موسوي-رضا تواضعي 
 ارائه شده به :    مجله علمي پژوهشي ادب عربي( دانشگاه تهران) (1392/8/4) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمي پژوهشي ادب عربي 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
 در تارخ فوق پذيرش چاپ دريافت كرده است 
 علوم بلاغي ، اهميت و سير تحول آن  
  نویسندگان مقاله:   سید رضا موسوی  
 ارائه شده به :    دانشگاه تربیت مدرس (1371/4/24) 
 عنوان ژورنال:    مدرس ، فصلنامه دانشکده ادبیات  
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال دوره اول شماره ژورنال 8 ، صفحات 15
فایلی آپلود نشده است
  
 سعدی الشیرازی و الحب فی إحدی غزلیاته الشریفة  
  نویسندگان مقاله:   سید رضا موسوی 
 ارائه شده به :    دانشگاه شهید چمران (1385/8/24) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی ( ویژه زبان و ادبیات عربی)  
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال شماره6(3) پائیز و زمستان 85. ، صفحات 12
فایلی آپلود نشده است
  
 مقايسه منطق الطير عطار با رساله الطير غزالي 
  نویسندگان مقاله:   سيد رضا موسوي 
 ارائه شده به :    مجله ادبيات عربي دانشكده ادبيات (1383/7/11) 
 عنوان ژورنال:   مجله ادبيات عربي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
 در تارخ فوق پذيرش گرفته است 
 نگرشي دوباره به نحو زبان عربي 
  نویسندگان مقاله:   سيد رضا موسوي 
 ارائه شده به :    مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران (1381/1/26) 
 عنوان ژورنال:   مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
 در تارخ فوق پذيرش دريافت كرده است 
 بررسي تطبيقي ابن سينا و داستانهاي حي بن يقظان و سلامان و آبسال ،  
  نویسندگان مقاله:   سید رضاموسوی 
 ارائه شده به :    همايش بين المللي ابن سينا، (همدان ، 1_3 شهريور 1383 ) (1383/6/3) 
 عنوان ژورنال:   مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 راهكارهاي گرايشي كردن زبان و ادب عربي در ايران  
  نویسندگان مقاله:   سید رضا موسوی 
 ارائه شده به :    دومين همايش مديران گروههاي عربي دانشگاههاي كشور ، دانشگاه اصفهان (1384/4/12) 
 عنوان ژورنال:   مجموعه مقالات دومين همايش مديران گروههاي عربي دانشگاههاي كشور  
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 ادبیات تطبیقی و ادبیات و فرهنگ ملی،  
  نویسندگان مقاله:   سید رضا موسوی 
 ارائه شده به :    همایش مدیران گروههای عربی کشور ،دانشگاه بو علی سینا ، 19و20 تیر ماه 1386 (1386/4/19) 
 عنوان ژورنال:    مجموعه مقالات سومین همایش مدیران گروههای عربی کشور 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تجلی آیات قرآنی در اشعار توحیدی امیة بن ابی الصلت  
  نویسندگان مقاله:   دکتر سید رضا موسوی،  
 ارائه شده به :    همایش ملی قرآن کریم و ادب عربی ،دانشگاه سنندج (1391/1/29) 
 عنوان ژورنال:   مجموعه مقالات همایش ملی قرآن کریم و ادب عربی 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand