يكشنبه 24 دي 1385
 نقد شعر غنايي و غزل ازديدگاه ناصرخسرو 
  نویسندگان مقاله:   دكتر رحمان مشتاق مهر 
 ارائه شده به :    (0/0/1377) 
 عنوان ژورنال:   كيهان انديشه، شماره 77  
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 77 ، صفحات 137-152
فایلی آپلود نشده است
  
 نقد كمال از شعر خود و ديگران 
  نویسندگان مقاله:   دكتر رحمان مشتاق مهر 
 ارائه شده به :    (1377/6/30) 
 عنوان ژورنال:   كيهان فرهنگي، شماره 145، سال پانزدهم 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 145 ، صفحات 11-15
فایلی آپلود نشده است
  
 تبريزشمس در غزليّات مولانا 
  نویسندگان مقاله:   دكتر رحمان مشتاق مهر 
 ارائه شده به :    (1377/2/30) 
 عنوان ژورنال:   كيهان فرهنگي، شمارة 150، سال پانزدهم 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 «چون چراغندليك افسرده» نقدي بر گزيده حديقة سنايي (آب، آتش‌افروز) از آقاي دكتر رضا اشرف‌زاده 
  نویسندگان مقاله:   دكتر رحمان مشتاق مهر 
 ارائه شده به :    (1377/2/30) 
 عنوان ژورنال:   آيـــنة پژوهش، شماره 53 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 شاعري دلبسته به مظاهرمادّي دنيا 
  نویسندگان مقاله:   دكتر رحمان مشتاق مهر 
 ارائه شده به :    (1378/2/30) 
 عنوان ژورنال:   كيهان فرهنگي ، شماره 157  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 فضاي فكري و فرهنگي دورة ساماني بر پاية شعر اين‌دوره 
  نویسندگان مقاله:   دكتر رحمان مشتاق مهر 
 ارائه شده به :    (1378/2/30) 
 عنوان ژورنال:   نامة پارسي، سال چهارم، شماره دوّم 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 آئين جوانمردان و اصول جوانمردي از ديدگاه عارف انساندوست ابوالحسن خرقاني 
  نویسندگان مقاله:   دكتر رحمان مشتاق مهر 
 ارائه شده به :    (1378/2/30) 
 عنوان ژورنال:   نامة پارسي، سال چهارم، شمارة چهارم  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 محدّث ارموي وتصحيح متون 
  نویسندگان مقاله:   دكتر رحمان مشتاق مهر 
 ارائه شده به :    (1378/2/30) 
 عنوان ژورنال:   آينة پژوهش، سال دهم پنجم 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نگاهي به شعر و هنر فرخي يزدي 
  نویسندگان مقاله:   دكتر رحمان مشتاق مهر 
 ارائه شده به :    (1379/2/30) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامة هنر، شمارة مسلسل 42 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 از وارستگي تا دلبستگي، نگرشي دوگانه به دنيا در شعر عرفاني فارسي 
  نویسندگان مقاله:   دكتر رحمان مشتاق مهر 
 ارائه شده به :    (1378/2/30) 
 عنوان ژورنال:   مجلّة دانشكده ادبيّات و علوم انساني دانشگاه مشهد 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand