چهارشنبه 30 خرداد 1397
 کارشناسی ( تاریخ: 1370/7/1 - 1374/6/30 ) 
 رشته تحصیلی:   ریاضی ، ( محض )  
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی شریف 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1374/7/1 - 1376/6/30 ) 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض ، ( جبرجابجایی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   مدول های کو کوهن- مکالی  
 استاد راهنما:   آقای دکتر مهرورز 
 تیریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1379/10/1 - 1384/4/25 ) 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض ، ( جبرجابجایی و جبر همولوژی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   Asymptotic behavior of monomial ideals on ‎regularn‎ ‎sequences‎, ‎local cohomology and ideal topologies 
 استاد راهنما:   آقای دکتر مهرورز  
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand