جمعه 01 تير 1397
من درسال 1355 درروستاي شير محمد ازتوابع پلدشت ماكو متولد شدم وتحصيلات ابتدايي وراهنمايي تادوم دبيرستان رادرشهر قره ضيائ الدين گذراندم وسپس درشهر ماكومدرك ديپلم دانشراي تربيت معلم رااخذ نمودم وبعد وارد دانشگاه شدم ودر رشته زبان وادبيات فارسي به ادامه تحصيل پرداختم
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand