جمعه 01 تير 1397
يدالله نصراللهي [ تبريز - ايران]
تبريز 35 كيلومتر جاده تبريز-مراغه دانشگاه شهيدمدني آذربايجان گروه زبان وادبيات فارسي
شماره تلفن دفتر :
0412-4327500,داخلي 2312
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand