سه شنبه 06 فروردين 1398
 دبيري زبان وادبيات فارسي ( تاریخ: 1373/7/1 - 1376/12/1 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي ، ( )  
 دانشگاه:   تربيت معلم تبريز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبريز -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي ارشد ( تاریخ: 1377/7/1 - 1379/6/26 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   دبدگاههاي مولوي درباره شعروعناصرآن 
 استاد راهنما:   دكتراميربانوكريمي 
 تهران -ايران 
فایلی آپلود نشده است

 دكتري ( تاریخ: 1379/7/1 - 1384/3/18 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تربيت معلم تهران 
 عنوان پایان نامه:   تصحيح رسائل عرفاني فارسي سهروردي 
 استاد راهنما:   دكترمحمدرضاشفيعي كدكني 
 تهران -ايران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand