سه شنبه 06 فروردين 1398
  عضو هيات علمي ( 1384/3/20 ... هم اکنون )  
 گروه زبان وادبيات فارسي - دانشگاه شهيدمدني آذربايجان 
فایلی آپلود نشده است
  

  عضوهيات علمي ( 1380/6/1 ... 1381/12/1 )  
 دانشگاه آزاد گرمسار - عضوهيات علمي 
فایلی آپلود نشده است
  

  عضوهيات علمي ( 1392/6/1 ... 1384/6/5 )  
 دانشگاه صنعتي سهند - عضو هيات علمي 
فایلی آپلود نشده است
  

  عضوهيات علمي ( 1392/6/5 ... 1392/6/5 )  
 دانشگاه هنرتبريز - عضوهيات علمي 
فایلی آپلود نشده است
  کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand