چهارشنبه 13 دي 1385
 کارشناسی ( تاریخ: 1377/7/4 - 1381/6/4 ) 
 رشته تحصیلی:   زیست شناسی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1381/7/1 - 1384/2/4 ) 
 رشته تحصیلی:   بیوشیمی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت مدرس 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری تخصصی ( تاریخ: 1384/6/4 - 1388/12/4 ) 
 رشته تحصیلی:   بیوشیمی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت مدرس 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand