دوشنبه 22 مهر 1398

مقصود پژوهنده (درجه علمی : دانشیار)
دانشکده: کشاورزی
گروه: بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
مقصود پژوهنده
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand