دوشنبه 04 شهريور 1398
رعنا ولی زاده کامران [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شماره تلفن دفتر :
+984124327500
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand